CH

Recruitment consultation

Employer:Qijiang Gear Transmission Co., Ltd.

Contact: Ms. Liu

Tel: (023) - 4860-9277

E-mail: liuchan@qjgt.com

Address: No. 7 Xichi Road, Qiaohe Industrial Park, Qijiang District, Chongqing.
Links ×